Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
7.11.2019.

Zakazana suđenja drugostepeno krivično novembar 2019

13. novembar 2019. godine

 10:00  Kž1  923/19 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 sudija izvestilac  Dragoljub Albijanić
 okrivljeni  Nenad Dogandžić i dr.
 krivično delo   čl. 246, stav 1. KZ – neovlašćena proizvodnja i stavljanje
 u promet opojnih droga

 


 

 

detaljnije

1.10.2019.

Zakazana suđenja drugostepeno krivično oktobar 2019

23. i 24. oktobar 2019. godine

 10:30  Kž1  669/19 (javna sednica)
 sudnica  11, prvi sprat
 sudija izvestilac  Zdravka Đurđević
 okrivljeni  Sing Džagdžit
 Viktor Slavin
 Stanislav Kslicin
 Aleksandar Despotović
 Dragiša Despotović
 krivično delo   čl. 230, stav 1. KZ – krijumčarenje
 čl. 231, stav 1. KZ – pranje novca

 


 

23. oktobar 2019. godine

 12:30  Kž1  966/19 (javna sednica)
 sudnica  17, drugi sprat
 sudija izvestilac  Mirjana Popović
 okrivljeni  Sava Simić
 krivično delo   čl. 113. KZ – ubistvo

 


 

16. oktobar 2019. godine

 10:00  Kž1  656/19 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 sudija izvestilac  Dragoljub Albijanić
 okrivljeni  Sanja Nikolić
 krivično delo   čl. 114, stav 1. KZ – teško ubistvo 

 


 

10. oktobar 2019. godine

 12:00  Kž1  955/19 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 sudija izvestilac  Olivera Anđelković
 okrivljeni  Dalibor Banjac
 krivično delo   čl. 246, stav 1. KZ – neovlašćena proizvodnja i
 stavljanje u promet opojnih droga

 


 

1. oktobar 2019. godine

 11:00  Kž1  555/18 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 sudija izvestilac  Milenko Cvijović
 okrivljeni  Vladan Barjaktarević
 krivično delo   čl. 234, stav 3. KZ – zloupotreba položaja odgovornog lica

 


 

 

detaljnije

6.09.2019.

Zakazana suđenja drugostepeno krivično septembar 2019

30. septembar 2019. godine

 12:00  Kž1  575/19 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 sudija izvestilac  Dragoljub Albijanić
 okrivljeni  Sreten Nikolić
 krivično delo   čl. 114. KZ – teško ubistvo

 


 

25. septembar 2019. godine

 11:00  Kž1  532/18 (pretres pred drugostepenim sudom)
 sudnica  16, drugi sprat
 sudija izvestilac  Mirjana Popović
 okrivljeni  Veselin Mujović
 Mirjana Milićević Petrović
 krivično delo   čl. 214, stav 3. KZ – iznuda

 


 

23. septembar 2019. godine

 09:30  Kž1  646/19 (javna sednica)
 sudnica  17, drugi sprat
 sudija izvestilac  dr Miodrag Majić
 okrivljeni  Milorad Basta
 Olivera Basta
 Ivana Ašanin
 Ivana Đukić
 Zarije Jović
 Zoran Krstić
 Jadranka Starčević
 krivično delo   čl.234, stav 3. KZ – zloupotreba položaja odgovornog lica

 


 

17. septembar 2019. godine

 11:30  Kž1  784/19 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 sudija izvestilac  Bojana Paunović
 okrivljeni  Siniša Radovančev
 krivično delo   čl. 113. KZ – ubistvo

 

 

 09:30  Kž1  464/19 (pretres pred drugostepenim sudom)
 sudnica  7, mezanin
 sudija izvestilac  Rastko Popović
 okrivljeni  Konstantin Djatlov 
 krivično delo   čl. 113. KZ – ubistvo

 


 

16. septembar 2019. godine

 11:00  Kž1  358/18 (pretres pred drugostepenim sudom)
 sudnica  9, mezanin
 sudija izvestilac  Zdravka Đurđević
 okrivljeni  Matija Bašić
 krivično delo   čl. 114, stav 1. KZ – teško ubistvo

 

 11:00  Kž3  19/19 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 sudija izvestilac  Omer Hadžiomerović 
 okrivljeni  Ratka Vranić
 krivično delo   čl.367, stav 1. KZ – primanje mita

 


 

10. i 11. septembar 2019. godine

 10:00  Kž1  44/19 (javna sednica)
 sudnica  13, drugi sprat
 sudija izvestilac  Vesna Petrović
 okrivljeni  Vladislav Ilić
 Željko Novović
 Mirko Kostadinović
 Svetozar Mandić
 Slavoljub Đorđević
 Miodrag Ilić
 krivično delo   čl. 227, stav 3. KZ – pravljenje, nabavljanje i davanje drugom
 sredstava za falsifikovanje

 


 

9. septembar 2019. godine

 11:30  Kž1  575/19 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 sudija izvestilac  Dragoljub Albijanić
 okrivljeni  Sreten Nikolić
 krivično delo   čl.114, stav 1. KZ – teško ubistvo

 


 

detaljnije

1.07.2019.

Zakazana suđenja drugostepeno krivično jul 2019

2. i 3. jul 2019. godine

 10:00  404/19 (javna sednica)
 sudnica  13, drugi sprat
 sudija izvestilac  Dragoljub Albijanić 
 okrivljeni  Dubravka Đorđević
 Duško Nikitović
 Đurđa Prica
 Vojin Manasijević i dr.
 krivično delo   čl. 2234, stav 3. KZ – zloupotreba položaja odgovornog lica 

 


 

 

detaljnije

1.06.2019.

Zakazana suđenja drugostepeno krivično jun 2019

25. i 26. jun 2019. godine

 10:00  Kž1  44/19 (javna sednica)
 sudnica  13, drugi sprat
 sudija izvestilac  Vesna Petrović
 okrivljeni  Vladislav Ilić
 Željko Novović 
 Mirko Kostadinović
 Svetozar Mandić i dr. 
 krivično delo   čl. 227, stav 3. KZ – pravljenje, nabavljanje i davanje drugom
 sredstava za falsifikovanje

 


 

18. jun 2019. godine

 10:00  Kž1  464/19 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 sudija izvestilac  Rastko Popović
 okrivljeni  Konstantin Djatlov 
 krivično delo   čl. 113. KZ – ubistvo

 

 12:30  Kž1  505/19 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 sudija izvestilac  Aleksandar Vujičić
 okrivljeni  Milan Stanković
 krivično delo   čl. 114, stav 1. KZ – teško ubistvo

 


 

10. i 11. jun 2019. godine

 10:00  Kž1  285/19 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 sudija izvestilac  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Katarina Rebrača
 Slađana Mironija
 Mirjana Hristić   
 krivično delo   čl. 234, stav 3. KZ – zloupotreba položaja odgovornog lica 

 


 

 

detaljnije

17.05.2019.

Zakazana suđenja drugostepeno krivično maj 2019

30. maj 2019. godine

 12:00  Kž1  437/19 (javna sednica)
 sudnica  18. drugi sprat
 sudija izvestilac  Olivera Anđelković
 okrivljeni  Dragan Ljubisavljević
 krivično delo   čl. 114, stav 1. KZ – teško ubistvo

 


 

29. maj 2019. godine

 10:00  Kž1  382/19 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin 
 sudija izvestilac  Dragoljub Albijanić
 okrivljeni  Miljan Đukić
 krivično delo   čl. 297, stav 2. KZ – teška dela protiv bezbednosti
 javnog saobraćaja

 


 

28. maj 2019. godine

 11:30  Kž1  65/19 (pretres pred drugostepenim sudom)
 sudnica  7, mezanin
 sudija izvestilac  Bojana Paunović
 okrivljeni  Dragan Mitić
 Mališa Mraović
 Vladan Cvetić
 krivično delo   čl. 359, stav 3. KZ – zloupotreba službenog položaja 
 čl. 234, stav 3. KZ – zloupotreba položaja odgovornog lica

 


 

21. maj 2019. godine

 10:00  Kž1  241/19 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 sudija izvestilac  Siniša Važić
 okrivljeni  Dragan Tirnanić
 krivično delo   čl. 114. KZ – teško ubistvo

 

 10:00  Kž1  248/19 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 sudija izvestilac  Dragan Ćesarović
 okrivljeni  Lazar Malović
 krivično delo   čl. 208, stav 4. KZ – prevara

 


 

 

detaljnije

1.03.2019.

Zakazana suđenja drugostepeno krivično mart 2019

21. mart 2019. godine

 12:00  Kž1 1207/18 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 sudija izvestilac  Nada Zec
 okrivljeni  Vladimir Ranković
 krivično delo   čl. 259, stav 4. KZ – teška dela protiv zdravlja ljudi

 


 

20. mart 2019. godine

 11:00  Kž3 22/18 (pretres pred drugostepenim sudom)
 sudnica  19, drugi sprat
 sudija izvestilac  Vučko Mirčić
 okrivljeni  Milan Krasić 
 krivično delo   čl. 114, stav 1, tačka 3 KZ – teško ubistvo

 


 

14. mart 2019. godine

 10:00  Kž1  1140/17 (pretres pred drugostepenim sudom)
 sudnica  18, drugi sprat
 sudija izvestilac  Milimir Lukić
 okrivljeni  Stanislav Jovanović
 Dejan Vasiljević
 Srđan Vuksanović
 krivično delo   čl. 47, stav 1. KZ – ubistvo

 


 

1. mart 2019. godine

 12:00  Kž1  22/18 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 sudija izvestilac  Vučko Mirčić
 okrivljeni  Milan Krasić
 krivično delo   čl. 114, stav 1. KZ – teško ubistvo

 

 10:00  Kž3 32/18 (javna sednica)
 sudnica  21. drugi sprat
 sudija izvestilac  Nada hadži Perić
 okrivljeni  Dragan Supurović
 krivično delo   čl. 47, stav 2. KZ – ubistvo

 


 

detaljnije

2.02.2019.

Zakazana suđenja drugostepeno krivično februar 2019

28. februar 2019. godine

 10:00  Kž1  1106/18 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 sudija izvestilac   Nada Hadži Perić
 okrivljeni  Živka Knežević
 Miloš Lončar
 Mirjana Marković
 krivično delo   čl. 359, stav 3. KZ – zloupotreba službenog položaja

 

 11:00  Kž1  135/19 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 sudija izvestilac  Vučko Mirčić
 okrivljeni  Petar Bajić
 Denis Krajnc
 Željko Čakarević
 krivično delo   čl. 134, stav 1. KZ – otmica
 čl. 204, stav 1. KZ – teška krađa

 

 12:00  Kž1  67/19 (javna sednica)
 sudnica  7. mezanin
 sudija izvestilac  Aleksandar Vujičić
 okrivljeni  Mladen Kalezić
 Mevlud Osmani 
 krivično delo   čl. 114. KZ – teško ubistvo

 


 

20. februar 2019. godine

 10:00  Kž1 1230/18 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 sudija izvestilac  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Veljko Belivuk
 Marko Miljković
 Mirko Kojić
 krivično delo   čl. 113. KZ – ubistvo

 


 

8. februar 2019. godine

 10:00  Kž3 25/18 (pretres pred drugostepenim sudom)
 sudnica  18, drugi sprat
 sudija izvestilac  Milimir Lukić
 okrivljeni  Danijel Kišmarton
 krivično delo   čl. 359, stav 3. KZ – zloupotreba službenog položaja

 


 

7. februar 2019. godine

 11:00  Kž1 1152/18 (pretres pred drugostepenim sudom)
 sudnica  18, drugi sprat
 sudija izvestilac  Nada Zec
 okrivljeni  Vladimir Ranković
 krivično delo   čl. 259, stav 4. KZ – teško delo protiv zdravlja ljudi

 


 

4. februar 2019. godine

 12:00  Kž1  1226/18 (javna sednica)
 sudnica  18. drui sprat
 sudija izvestilac  Olivera Anđelković
 okrivljeni  Aleksandar Jović
 krivično delo   čl. 113. KZ – ubistvo

 


 

 

detaljnije

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)