Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
2.03.2020.

Donete odluke - ratni zločini mart 2020.

2. mart 2020. godine
VIDA – LUJIĆ NIKOLA

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu, Odeljenje za ratne zločine, K Po2 5/18 od 19. septembra 2019. godine okr. Vida – Lujić Nikola je zbog izvršenja krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142, stav 1. KZ SRJ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 8 godina.

Okrivljeni Vida – Lujić Nikola je oglašen krivim što je za vreme unutrašnjeg (nemeđunarodnog) oružanog sukoba na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji se vodio u periodu od 1992. do 1995. godine između oružanih formacija na strani srpskog, bošnjačkog i hrvatskog naroda u toj Republici, kao pripadnik srpske oružane snage u tom sukobu, jedinice sastavljene od lokalnog stanovništa sa područja Brčkog, tzv. „Crvene beretke“, kršeći pravila međunarodnog prava, prinudio na obljubu civilno lice oštećenu Š.A.

PODNOSIOCI ŽALBE

Okrivljeni i njegov branilac.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Veće za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća, donelo je 31. januara 2020. godine  presudu Kž1 Po2 7/19 kojom je odbilo kao neosnovane sve žalbe i potvrdilo prvostepenu presudu.

Po nalaženju Apelacionog suda, u delu odluke o krivičnoj sankciji, prvostepeni sud je pravilno prilikom odlučivanja o visini kazne koju će izreći okrivljenom našao da nije bilo olakšavajućih okolnosti, dok je od otežavajućih okolnosti cenio okolnosti pod kojima je krivično delo izvršeno, bezobzirno ponašanje okrivljenog ispoljeno tokom izvršenja krivičnog dela, zatim, da su preduzete radnje prema oštećenoj usmerene na povredu integriteta i ličnog dostojanstva oštećene, što predstavlja naročito uvredljivo i ponižavajuće postupanje prema žrtvi, posledice koje su za oštećenu nastale, intenzitet psihičkih povreda i kontinuirana patnja koju je doživela kritičnom prilikom, a koje u zajednici u kojoj živi traju od tada neprekidno, sve do danas, kao i psihičke traume od kojih se i danas leči. Navedene okolnosti, po oceni Apelacionog suda, opravdavaju kaznu u trajanju od 8 godina i ista je nužna, ali i dovoljna za postizanje svrhe kažnjavanja.


 
detaljnije

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)