Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
5.03.2019.

Donete odluke - ratni zločini mart 2019.

5. mart 2019. godine
TOMISLAV GAVRIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu, Odeljenje za ratne zločine, K. Po2 11/14 od 16. juna 2015. godine okr. Damir Bogdanović, Tomislav Gavrić, Đorđe Šević, Zoran Alić, Zoran Đurđević i Dragana Đekić su oslobođeni od optužbe da su, kao saizvršioci, izvršili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142, stav 1. KZ SRJ. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnh zahteva upućeni na parnicu.

Optužnicom Tužioca za  ratne zločine okrivljenima je, između ostalog, stavljeno na teret da su za vreme oružanog sukoba na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji se vodio između oružanih formacija na strani srpskog, bošnjačkog i hrvatskog naroda u periodu od 6. aprila 1992. godine do 1995. godine, kao pripadnici jedinice „Simini četnici“, srpske strane u sukobu, na području opštine Zvornik kršili pravila međunarodnog prava Četvrte ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vreme rata i pravila iz Drugog dopunskog protokola Ženevske konvencije o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba na taj način što su saglašavajući se sa preduzetim radnjama jedni drugih iz svoje jedinice okr. Šević, Alić, Đurđević i Đekić u mestu Skočić, dana 12. jula 1992. godine, zatim okr. Đurđević i Alić na mestu zvanom „Hamzići“ u selu Šetić, dana 12. jula 1992. godine, vezano za boravak u Klisi, Petkovcima i Drinjači, izvršili, u saizvršilaštvu, krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

PODNOSIOCI ŽALBE

Tužilac za ratne zločine.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, Odeljenje za ratne zločine, je, nakon održanog pretresa, dana 28. marta 2018. godine doneo presudu Kž1 Po2 5/15 kojom je:

  • preinačio prvostepenu presudu, u odnosu na okr. Tomislava Gavrića, Zorana Alića i Zorana Đurđevića, i zbog izvršenja u mestu Malešić, u saizvršilaštvu, krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142, stav 1. KZ SRJ okr. Tomislava Gavrića i Zorana Đurđevića osudio na kazne zatvora u trajanju od po 10 godina, dok je okr. Zorana Alića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 godina (Napomena: protiv ovog dela presude dozvoljena je žalba sudu u trćeme stepenu). Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko pravnih zahteva upućeni na parnicu;
  • potvrdio u celosti prvostepepenu presudu u odnosu na okr. Damira Bogdanovića, Đorđa Ševića i Draganu Đekić i
  • potvrdio prvostepenu presudu u odnosu na okr. Zorana Aleksića i Zorana Đurđevića u delu kojim su oslobođeni od optužbe da su izvršili, u saizvršilaštvu, krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u mestu Skočić, u mestu zvanom „Hamzići“ u selu Šetić i vezano za boravak u Klisi, Petkovcima i Drinjači, a u odnosu na okr. Tomislava Gavrića u delu u kojem je oslobođen da je, u saizvršilaštvu, izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva vezano za boravak u Klisi, Petkovcima i Drinjači.

Okrivljeni Tomislav Gavrić, Zoran Alić i Zoran Đurđević su oglašeni krivim što su za vreme oružanog sukoba na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji se vodio između oružanih formacija na strani srpskog, bošnjačkog i hrvatskog naroda u periodu od 6. aprila 1992. godine do 1995. godine, kao pripadnici jedinice „Simini četnici“, srpske strane u sukobu na području opštine Zvornik kršili pravila međunarodnog prava Četvrte ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vreme rata i pravila iz Drugog dopunskog protokola Ženevske konvencije o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba na taj način što su saglašavajući se sa preduzetim radnjama jedni drugih iz svoje jedinice u selu Malešić u periodu od 12. jula pa do oko 1. oktobra 1992. godine, okr. Đurđević, Alić i Gavrić, zajedno sa sada pok. Z.S. i drugim NN pripadnicima jedinice „Simini četnici“ neovlašćeno  u kućama u Malešiću držali tri oštećene gde su ih primoravali da im spremaju hranu, da peru njihovu odeću i uniformu, čiste obuću i da čiste kuće gde su bili smešteni, naređujući oštećenima da moraju raditi šta god ko traži iz jedinice, a ako to ne učine biće ubijene, u kom periodu su od samog početka u Malešiću bili okr. Đurđević i Alić, a od druge polovine avgusta meseca 1992. godine i okr. Gavrić, pa su tako u situaciji oduzete slobode oštećenih prema oštećenima nečovečno postupali. Zatim za svo vreme boravka u selu Malešić oštećene su okr. Alić i Đurđević tukli u više navrata rukama, nogama i raznim predmetima, povređujući njihov telesni integritet, te oštećene okr. Đurđević, Alić i Gavrić u više navrata silovali.

U obrazloženju presude Apelacionog suda, u delu u kome je prvostepena presuda preinačena se, između ostalog, navodi da je radnjama bliže opisanim u izreci presude ovog suda utvrđeno da su okr. Gavrić, Alić i Đurđević postupali sa direktnim umišljajem. Da je postojala svest o protivpravnosti se, imeđu ostalog, može zaključiti i iz iskaza jedne od oštećenih kao i okr. Bogdanovića koji je inače oslobođen od optužbe za delo koje mu je stavljeno na teret, ali iz kojih proizlazi da je postojala opasnost da oštećene pred kraj boravka jedinice na teritoriji BiH i njen povratak u Srbiju budu ubijene, što upravo govori o tome da su neki pripadnici te jednicie što uključuje i ove okrivljene bili svesni da je to što se dešavalo i što je rađeno oštećenima bilo nezakonito, nemoralno i nečovečno. To istovremeno je upravo i ukazivalo na mogućnost kao i svest da bi se ove svedokinje kasnije mogle da svedoče o onome što ime se dešavalo. Svojim radnjima koje su izvršavali prema oštećenima okrivljeni su vršili krivična dela, ta dela, odnosno te radnje su vršene neskrivene od očiju, dakle javno, fizičkim i psihičkim zlostavljanjem, mučenjem, ponižavanjem i silovanjem, iz čega se upravo i može zaključiti da su se okrivljeni saglašavali sa radnjama jedni drugih, pri čemu su po oceni Apelacionog suda, ispunjene pretpostavke da se takvo ponašanje okrivljenih oceni kao postupanje u saizvršilaštvu. Ovakvim svojim ponašanjem okr. Gavrić, Alić i Đurđević su izvršili krivičnop delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a koje krivično delo predstavlja krivično delo protiv čovečnosti i međunarodnog prava.

PODNOSIOCI ŽALBE

Okrivljeni Tomislav Gavrić i Zoran Đurđević i njihovi branioci, kao i branioci okr. Zorana Alića.

TREĆESTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, Odeljenje za ratne zločine, je, nakon održane sednice veća, dana 13. februara 2019. godine doneo presudu Kž3 Po2 1/18 kojom je preinačio drugostepenu presudu, u delu odluke o krivičnoj sankciji, i zbog izvršenja, u saizvršilaštvu, krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142, stav 1. KZ SRJ okr. Tomislava Gavrića i Zorana Đurđevića osudio na kazne zatvora u trajanju od po 8 godina, dok je okr. Zorana Alića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. U preostalom, nepreinačenom, delu drugostepena presuda je potvrđena.

Po nalaženju veća Apelacionog suda koje je odlučivao u trećem stepenu, kada je u pitanju odluka o krivičnoj sankciji, drugostepeni sud nije olakšavajućim okolnostima utvrđenim na strani okrivljenih dao adekvatan značaj zbog čega je prvostepena presuda u tom delu preinačena.


 

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)