Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

PITANjE OSNOVNOG SUDA U LAZAREVCU

Odgovori VKS na pitanja nižestepenih sudova, na koja su sudije Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu dali odgovore na sednici održanoj 07.04.2014.godine

ODGOVOR APELACIONOG SUDA U BEOGRADU: S'obzirom na stav Ustavnog suda izražen u odluci broj UZ.1245/10, samo sud može da da nalog policiji da pribavi evidenciju ostvarene telefonske komunikacije, korišćenih baznih stanica, ili da izvrši lociranje mesta sa kojeg se obavlja komunikacija (član 286 stav 3 u vezi stava 1 ZKP).

ODGOVOR VKS – Saglasni sa odgovorom Apelacionog suda u Beogradu.

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)