Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
SUDOVI U SRBIJI

Prema Ustavu Republike Srbije uređenje vlasti počiva na podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, a načelo podele vlasti se zasniva na ravnoteži i međusobnoj kontroli tri grane vlasti.

Sudsku vlast u Republici Srbiji obavljaju sudovi koji su samostalni i nezavisni u svom radu i sude na osnovu Ustava, zakona, i drugih opštih akata, kada je to predviđeno zakonom, opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava i potvrđenih međunarodnih ugovora.

Sudske odluke se donose u ime naroda, obavezne su za sve i ne mogu biti predmet vansudske kontrole. Sudsku odluku može preispitivati samo nadležni sud u zakonom propisanom postupku.

Sudska vlast je jedinstvena na teritoriji Republike Srbije i pripada sudovima opšte i posebne nadležnosti.

 

ŠEMATSKI PRIKAZ SUDOVA OPŠTE NADLEŽNOSTI

Vrhovni kasacioni sud
najviši sud u Republici Srbiji sa sedištem u Beogradu
(neposredno viši sud za Privredni apelacioni sud, Viši prekršajni sud,
Upravni sud i apelacioni sud)

 
apelacioni sudovi (4)
osnovani za područje većeg broja viših sudova
(neposredno viši sud za viši sud i osnovni sud)

 
viši sudovi (26)
osnovani za područje jednog ili više osnovnih sudova
(neposredno viši sud za osnovni sud kada je to određeno Zakonom o uređenju sudova, kao i za pitanja unutrašnjeg uređenja sudova i primene
Zakona o sudijama)

 
osnovni sudovi (34)
osnovani za teritoriju grada, odnosno jedne ili više opština
 
Spisak svih sudova opšte nadležnosti na teritoriji Republike Srbije možete pogledati ovde.

 

ŠEMATSKI PRIKAZ SUDOVA POSEBNE NADLEŽNOSTI

Privredni apelacioni sud
osnovan za teritoriju Republike Srbije sa sedištem u Beogradu
(neposredno viši sud za privredni sud)

 
Upravni sud
osnovan za teritoriju Republike Srbije sa sedištem u Beogradu i Odeljenjima u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu
 
Viši prekršajni sud
Osnovan za teritoriju Republike Srbije sa sedištem u Beogradu i odeljenjima u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu
(neposredno viši sud za prekršajni sud)

 
privredni sudovi (16)
osnovani za teritoriju jednog ili više gradova, odnosno više opština
 
prekršajni sudovi (45)
osnovani za teritoriju grada, odnosno jedne ili više opština

 Spisak svih sudova posebne nadležnosti na teritoriji Republike Srbije možete pogledati ovde.

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)