Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

20. септембар 2019. године
ГОРАН МОЈОВИЋ И ДР.

ПРВОСТЕПЕНА ПРЕСУДА

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К. По1 145/17 од 21. децембра 2018. године:

  • због извршења кривичног дела превара из члана 208, став 4. КЗ окр. Милоје Ћурчић је осуђен на казну затвора у трајању од 1 године, док је окр. Душку Овуки изречена условна осуда у трајању од 10 месеци затвора уз рок провере у трајању од 2 године,
  • су ослобођени од оптужбе:

- окр. Михајло Живковић и Мирослав Радовановић да су извршили продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359. КЗ (од чега окр. Радовановић у покушају),

- окр. Душан Џуловић и Милан Гушић да су извршили кривично дело превара из члана 208, став 4. КЗ,

  • је одбијена оптужба према:

- према окр. Горану Мојовићу за извршење продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359, став 3. КЗ и продуженог кривичног дела превара из члана 208, став 4. КЗ,

- према окр. сараднику Стевану Симићу за извршење продуженог кривичног дела фалсифковање исправе из члана 355, став 2. КЗ и продуженог кривичног дела превара из члана 208, став 4. КЗ

- према окр. сведоку сараднику Николи Томашевићу и Ивици Меденици за извршење продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359. КЗ и

- према окр. Милету Тркуљи и Зорану Зеленовићу за извршење кривичног дела фалсификовање исправе из члана 355. КЗ.

Првостепеном пресудом Министарство рада и социјалне политике РС, Сектор за борачку инвалидску заштиту РС и Министарство одбране РС упућени су на парницу ради остваривања имовинско-правног захтева.

Окривљени Милоје Ћурчић и Душко Овука су оглашени кривим што су (окр. Ћурчић у периоду од маја 2008. године до јануара 2009. године, а окр. Овука у периоду од краја 2006. године до 27. фебруара 2008. године), у Београду, на подстрекавање окр. Горана Мојовића, лажно приказали чињеницу да испуњавају услове за добијање стана и довели у заблуду надлежне органе Министарства одбране да са њима закључе уговоре о откупу стана у Београду површине 56,05 м2 (окр. Ћурчић) и површине 40 м2 (окр. Овука).

Оптужницом Тужиоца за организовани криминал окр. Душану Џуловићу и Милану Гушићу је стављено на терет да су (окр. Џуловић у периоду од јуна 2004. године до 1. априла 2009. године и окр. Гушић у периоду од јула 2007. године до фебруара 2009. године), окр. Џуловић у Београду, а окр. Гушић у Руми, Новом Саду и Београду,  у намери да себи и другоме прибаве противправну имовинску корист, лажним приказивањем чињеница, довели у заблуду службена лица  у поступку за добијање својства ратног војног инвалида. 

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Тужилац за организовани криминал и браниоци окр. Милоја Ћурчића и Душка Овуке.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Посебно одељење за организовани криминал Апелационог суда у Београду, након одржаног претреса, дана 21. јуна 2019. године донело је пресуду Кж1 По1 11/19 којом је:  

  • потврдило првостепену пресуду у делу у коме је окр. Милоје Ћурчић због извршења кривичног дела превара из члана 208, став 4. КЗ осуђен на казну затвора у трајању од 1 године, као и у делу којим су окр. Душан Џуловић и Милан Гушић ослобођени од оптужбе да су извршили кривично дело превара из члана 208, став 4. КЗ,
  • преиначио првостепену пресуду, у делу одлуке о кривичној санкцији, и окр. Душка Овуку због извршења кривичног дела превара из члана 208, став 3. КЗ осудио на казну затвора у трајању од 10 месеци, као и у погледу законског основа за доношење одбијајуће пресуде у односу на окр. Горана Мојовића за извршење продуженог кривичног дела превара из члана 208, став 4, окривљеног сведока сарадника Николу Томашевића за извршење продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359, став 3 и окр. сарадника Стевана Симића за извршење продуженог кривичног дела превара из члана 208, став 4. КЗ,
  • преиначио првостепену пресуду и окр. Михајла Живковића ослободио од оптужбе да је извршио продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359, став 3. КЗ, док је одбијена оптужба према окр. Горану Мојовићу за извршење кривичног дела из члана 359, став 1. КЗ, према окр. Мирославу Радовановићу за извршење кривичног дела из члана 359, став 1. КЗ, према окривљеном – сараднику Стевану Симићу за извршење кривичног дела из члана 355, став 2. КЗ и према окр. Зорану Зеленовићу за извршење кривичног дела из члана 355, став 2. КЗ

У преосталом, непреиначеном, делу првостепена пресуда је потврђена.

Оптужницом Тужиоца за организовани криминал:

  • окр. Горану Мојовићу је стављено на терет да је у намери да себи и другима прибави противправну имовинску корист, заједно са окр. Ивицом Меденицом, као службеним лицем, у својству начелника Кабинета за ортопедију и трауматологију ВМА, и окр. Мирославом Радовановићем, као службеним лицем, у својству начелника Клинике за психијатрију ВМА, довео у заблуду службена лица у поступку за добијање трајног статуса ратног војног инвалида, оглашавања лица трајно неспособним за службу у Војсци Србије и остваривање других права из радног односа, затим заједно са сарадником Стеваном Симићем  довео у заблуду и одржавао у заблуди службена лица Другог општинског суда у Београду у парничном поступку по тужби против Министарства одбране РС, ради накнаде штете, затим подстрекао окр. Милоја Ћурчића и Душана Овуку да лажним приказивањем чињеница да испуњавају услове за добијање стана, доведу у заблуду надлежне органе Министарства одбране да са њима закључе уговор о закупу и откупу стана у Београду, затим да је подстрекао окр. Михајла Живковића, начелника Првог одељења у Дирекцији за имовинско правне послове, Министарства одбране РС, да искоришћавањем свог службеног положаја, прибави имовинску корист Д.М,  пензионисаном потпуковнику ВЈ, у износу од 4.471.950,оо динара и да је подстрекао окр. сведока сарадника Николу Томашевића да као службено лице, искоришћавањем свог службеног положаја омогући Д.М. незаконито добијање стана од Министарства одбране РС,
  • окр. сведоку сараднику Николи Томашевићу је стављено на терет и да је као службено лице – референт у Одељењу за стамбене послове у Министарству одбране РС, за износ од 2.000,оо евра искористио свој службени положај и омгућио Ђ.Н. закључење уговора о добијању стана у закуп на неодређено време и
  • окр. сараднику Стевану Симићу је стављено на терет и да је довео у заблуду службена лица,  у поступку за признавање својства ратног војног инвалида, те да су лица која су тражила признавање тог својства по налозима и упутствима окр. Симића прилагала фалсификоване потврде о начинима и околностима рањавања.

 

 
Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)