Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

23. фебруар 2018. године
ДЕЈАН ВЕЛИМИРОВИЋ

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К. По1 34/17 окр. Дејан Велимировић је због извршења, у саизвршилаштву, два кривична дела изнуде из члана 214. КЗ осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 4 године и 6 месеци. Оштећени је ради остваривања свог имовинско правног захтева упућен на парницу.

Окривљени Дејан Велимировић је оглашен кривим што је, у Ваљеву:

 • заједно са још пет лица за сада неутврђеног идентитета претњом да ће напасти на живот и тело оштећеног М.П, у намери да себи и осталима прибаве против правну имовиснку корист изнудио оштећеног да на штету своје имовине исплати износ од 12.000,оо евра и
   
 • заједно са још три лица за сада неутврђеног идентитета, у намери да прибави противправну имовинску корист, а по претходном међусобном договору, у периоду од половине августа па до краја октобра 2008. године, у више наврата, претњом да ће напасти на живот и тело оштећеног В.Т, најпре захтевали да за новац пружају наводну заштиту његовом угоститељском локалу „М“, а како оштећени на то није пристао, према њему употребили силу и принудили му да им преда 1.000,оо динара и покушали да га принуде да им преда моторно возило, а на исти начин принудили и радницу у локалу оштећеног да им преда пазар из локала у износу од 6.000,оо динара.

Такође, првостепеном пресудом окривљени Дејан Велимировић је ослобођен од оптужбе да је извршио кривично дело злочиначко удруживање из члана 346, став 3. КЗ.

Оптужницом тужиоца за организовани криминал окр. Дејану Велимировићу је стављено на терет да је заједно са још осам лица за сада неутврђеног идентитета, у другој половини 2006. године, на подручју Ваљева, постао члан организоване криминалне групе, са циљем да, ради непосредног стицања финансијске и друге користи, у дужем временском периоду, споразумно, по правилима интерне контроле и дисциплине чланова и по унапред утврђеним задацима и улогама, уз континуирано примењивање силе, озбиљних претњи, нападима на живот и тело и разних других облика насиља и застрашивање, наношењем тешких телесних повреда и уништавањем материјалних добара врше кривична дела тешко убиство, убиство и изнуда. 

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Тужилац за организовани криминал и бранилац окривљеног.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Посебно одељење за организовани криминал Апелационог суда у Београду, након одржане седнице већа, донело је 16. јануара 2018. године решење Кж1 По1 27/17 којим је, због битне повреде одредаба кривичног поступка, укинуло првостепену пресуду и предмет вратило првостепеном суду на поновно суђење. 


 

23. фебруар 2018. године
НЕБОЈША ГОЛОСКОКОВИЋ

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К. По1 51/17 окр. Небојша Голоскоковић је због извршења два кривична дела изнуде из члана 214, став 1. КЗ (од чега једно дело у саизвршилаштву) осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 6 година. Оштећени је ради остваривања свог имовинско правног захтева упућен на парницу.

Окривљени Небојша Голоскоковић је оглашен кривим што је, у Ваљеву:

 • другој половини 2008. године и почетком 2009. године закључно са мартом 2009. године, у намери да прибави противправну имовинску корист, претњом да ће напасти на живот и тело оштећеног С.Р, принудио оштећеног да на штету своје и имовине својих родитеља исплати износ од  укупно 2.330,оо евра и
   
 • заједно са још три лица за сада неутврђеног идентитета, у намери да прибави противправну имовинску корист, а по претходном међусобном договору, у периоду од половине августа па до краја октобра 2008. године, у више наврата, претњом да ће напасти на живот и тело оштећеног В.Т, најпре захтевали да за новац пружају наводну заштиту његовом угоститељском локалу „М“, а како оштећени на то није пристао, према њему употребили силу и принудили му да им преда 1.000,оо динара и покушали да га принуде да им преда моторно возило, а на исти начин принудили и радницу у локалу оштећеног да им преда пазар из локала у износу од 6.000,оо динара.

Такође, првостепеном пресудом окривљени Небојша Голоскоковић је ослобођен од оптужбе да је извршио кривично дело злочиначко удруживање из члана 346, став 3. КЗ.

Оптужницом тужиоца за организовани криминал окр. Небојши Голоскоковићу је стављено на терет да је заједно са још осам лица неутврђеног идентитета, у другој половини 2006. године, на подручју Ваљева, постао члан организоване криминалне групе, са циљем да, ради непосредног стицања финансијске и друге користи, у дужем временском периоду, споразумно, по правилима интерне контроле и дисциплине чланова и по унапред утврђеним задацима и улогама, уз континуирано примењивање силе, озбиљних претњи, нападима на живот и тело и разних других облика насиља и застрашивање, наношењем тешких телесних повреда и уништавањем материјалних добара врше кривична дела тешко убиство, убиство и изнуда. 

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Тужилац за организовани криминал, окривљени и његов бранилац.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Посебно одељење за организовани криминал Апелационог суда у Београду, након одржане седнице већа, донело је 15. јануара 2018. године решење Кж1 По1 24/17 којим је, због битне повреде одредаба кривичног поступка, укинуло првостепену пресуду и предмет вратило првостепеном суду на поновно суђење. 


 

23. фебруар 2018. године
АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К. По1 110/17 окр. Александар Павловић је због извршења, два кривична дела изнуде из члана 214, став 1. КЗ (од чега једно дело у саизвршилаштву) осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 2 године и 6 месеци. Оштећени је ради остваривања свог имовинско правног захтева упућен на парницу.

Окривљени Александар Павловић је оглашен кривим што је, у Ваљеву:

 • другој половини 2008. године и почетком 2009. године закључно са мартом 2009. године, у намери да прибави противправну имовинску корист, претњом да ће напасти на живот и тело оштећеног С.Р, принудио оштећеног да на штету имовине својих родитеља исплати износ од  укупно 1.500,оо евра и
   
 • заједно са још три лица за сада неутврђеног идентитета, у намери да себи и осталим оптуженима прибави противправну имовинску корист, а по претходном међусобном договору, у периоду од прве половине августа па до краја октобра 2008. године, у Ваљеву у више наврата, претњом да ће напасти на живот и тело оштећеног В.Т, најпре захтевали да за новац пружају наводну заштиту његовом угоститељском локалу „М“, а како оштећени на то није пристао, према њему употребили силу и принудили му да им преда моторно возило, а на исти начин принудили и радницу у локалу оштећеног да им преда пазар из локала у износу од 6.000,оо динара.

Такође, првостепеном пресудом окривљени Александар Павловћи је ослобођен од оптужбе да је извршио кривично дело злочиначко удруживање из члана 346, став 3. КЗ, те да је извршио кривично дело изнуда, у саизвршилаштву, из члана 214. став 2. КЗ. Оштећени је ради остваривања свог имовинско правног захтева упућен на парницу.

Оптужницом Тужиоца за организовани криминал окр. Александру Павловићу је стављено на терет да је:

 • заједно са још осам лица неутврђеног идентитета, у другој половини 2006. године, на подручју Ваљева, постао члан организоване криминалне групе, са циљем да, ради непосредног стицања финансијске и друге користи, у дужем временском периоду, споразумно, по правилима интерне контроле и дисциплине чланова и по унапред утврђеним задацима и улогама, уз континуирано примењивање силе, озбиљних претњи, нападима на живот и тело и разних других облика насиља и застрашивање, наношењем тешких телесних повреда и уништавањем материјалних добара врше кривична дела тешко убиство, убиство и изнуда и
да је заједно са још шест лица за сада неутврђеног идентитета, претњом да ће напасти на живот и тело оштећеног М.П, у намери да себи и осталима прибаве против правну имовинску корист, принудили га да на штету своје имовине исплате износ од 12.000,оо евра.

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Тужилац за организовани криминал и бранилац окривљеног.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Посебно одељење за организовани криминал Апелационог суда у Београду, након одржане седнице већа, донело је 18. јануара 2018. године решење Кж1 По1 35/17 којим је, због битне повреде одредаба кривичног поступка, укинуло првостепену пресуду и предмет вратило првостепеном суду на поновно суђење.


 

9. фебруар 2018. године
МИРКО ЛАЗАРЕВИЋ

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К. По1 48/17 ОД 13. марта 2017. године окр. Мирко Лазаревић је због извршења кривичног дела изнуда у саизвршилаштву, из члана 214, став 1. КЗ и кривичног дела фалсификовање исправе из члана 355. став 2. КЗ, осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 4 године и 10 месеци, те му је изречена мера безбености одузимања предмета и то путне исправе и личне карте Републике Словеније на име Ј.К. Оштећени је ради остваривања свог имовинско-правног захтева упућен на парницу.

Окривљени Мирко Лазаревић је оглашен кривим тако што је заједно са још три лица за сада неуврђеног идентитета у намери да себи и осталима прибаве противправну имовинску корист а по претходном међусобном договору, у периоду од половине августа па до краја октобра 2008. године, у Ваљеву, у више наврата, претњом да ће напасти на живот и тело оштећеног В.Т, најпре захтевали да за новац пружају заштиту његовом угоститељском локалу „М“, а како оштећни на то није пристајао, према њему употребили силу и принудили га да им преда 1.000,оо динара и покушали да им преда моторно возило, а на исти начин принудили радницу у локалу, оштећену Т.Ђ, да им преда износ од 6.000,оо динара. Такође, окр. Мирко Лазаревић је оглашен кривим што је неутврђеног дана током августа 2008. године од Н.Н лица набавио ради употребе две преиначене јавне исправе на којима су се налазиле његове фотографије у намери да их употреби као праве.

Такође, првостепеном пресудом окр. Мирко Лазаревић је ослобођен од оптужбе да је извршио кривично дело злочиначко удруживање из члана 346, став 3. КЗ.

Оптужницом тужиоца за организовани криминал окр. Мирку Лазаревићу је стављено на терет да је заједно са још осам лица за сада неутврђеног идентитета у другој половини 2006. године, на подручју Ваљева, постао члан организоване криминалне групе са циљем да, ради непосредног стицања финансијске и друге користи, у дружем временском периоду, споразумно по правилима интерне контроле и дисциплине члановима и по напред утврђеним задацима и улогама, уз континуирано примењивање силе, озбиљних претњи, нападима на живот и тело и разних других насиља и застрашивањем, наношењем тешких телесних повреда и уништавањем материјалних добара, врше кривична дела тешко убиство и изнуда. Након чега су, поступајући по постигнутом споразуму и плану кринималне групе, почев од наведеног периода па до 3. априла 2009. године континуирано и претили употребом силе, употребљавали силу, наносили телесне повреде, материјалну штету, покушвали да лише живота и лишавали живота лица која су одбијала да изврше захтеве групе, који су се захтеви често односили на то да уз одговарајућу накнаду припадници групе „пружају заштиту“ у локалима оштећених, или лица која су се на било који начин супротстављала деловању групе или ако су, по мишљењу организатора могли бити конкуренти групи или представљали опасност за њено деловање или откривање. 

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Тужилац за организовани криминал и бранилац окривљеног. 

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Посебно одељење за организовани криминал Апелационог суда у Београду, након одржане седнице већа, донело је 17. јануара 2018. године решење Кж1 По1 30/17 којим је, због битне повреде одредаба кривичног поступка, укинуло првостепену пресуду и предмет вратило првостепеном суду на поновно суђење. 


 

2. фебруар 2018. године
РАДАНКО ЛОЈАНИЦА

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К. По1 36/15 167/16 од 28. јуна 2017. године окр. Раданко Лојаница је због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359, став 1. КЗ осуђен на казну затвора у трајању од 10 месеци, те му је изречена мера безбедности забране вршења јавнотужилачког и судијског позива у трајању од 2 године.

Окривљени Раданко Лојаница је оглашен кривим што је у периоду од почетка јуна до 24. августа 2015. године, у просторијама Основног јавног тужилаштва у Новом Пазару, као службено лице – заменик Основног јавног тужиоца, прекорачењем граница службеног овлашћења прибавио другом имовинску корист у износу од 50.000,оо динара, а себи какву корист, на тај начин што је у својству обрађивача предмета, кривичне пријаве против Н.З. због кривичног дела из члана 23, став 1. Закона о јавном реду и миру, позвао пријављеног Н.З. у службене просторије тужилаштва 6. јуна 2015. године, предочио му могућност одлагања кривичног гоњења и одбачаја кривичне пријаве, условљавајући пријављеног да у хуманитарне сврхе уплати 100.000,оо динара и то прво 50.000,оо динара у корист рачуна Културно уметничког друштва „Ш“, дајући му истовремено на листу својеручно исписан текст „50.000,оо динара, 15. јула 2015. године, КУД „Ш“, број рачуна, хуманитарна сврха“ и усмено наложио да 50.000,оо динара уплати на рачун Владе РС, сврха уплате отклањање последица ванредних околности поплаве, до 15. августа 2015. године, са чиме се пријављени сагласио, те је окривљени сачинио службену белешку у којој је навео само износ који је пријављени у обавези да плати на рачун Владе РС, а коју белешку је потписао и окривљени, који је поступајући по датим налозима уплатио 7. јула 2015. године износ од 50.000,оо динара у корист КУД „Ш“, чиме је КУД „Ш“ прибавило имовинску корист у том износу, оригинал уплатнице предао истог дана писарници Основног јавног тужилаштва тражећи да му на копији уплатнице буде утиснут заводни печат Тужилаштва, што је у писарници и учињено, а затим 23. јула 2015. године уплатио новчани износ од 50.000,оо динара на рачун Владе РС, о чему је доказ доставио Тужилаштву, након чега је окривљени донео решење о одбачају кривичне пријаве, а у међувремену је закључио уговор о зајму у својству зајмопримца са зајмодавцем КУД „Ш“ у износу од 100.000,оо динара, 3. јула 2015. године, када је новац и исплаћен, чиме је себи прибавио какву корист. 

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Окривљени и његов бранилац

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Посебно одељење за организовани криминал Апелационог суда у Београду, након одржане седнице већа, донело је 22. децембра 2017. године решење Кж1 По1 36/17 којим је, због битне повреде одредаба кривичног поступка, укинуло првостепену пресуду и предмет вратило првостепеном суду на поновно суђење. 


 

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)