Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

 

 

 R E P U B L I K A   S R B I J A
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Su.br. I-2 32/2012
02.07.2012.godine

Vršilac funkcije predsednika Apelacionog suda u Beogradu, sudija Radmila Dragičević Dičić, na osnovu člana 12. Sudskog poslovnika, nakon održane sednice Građanskog odeljenja dana 02.07.2012.godine, utvrđuje:

IZMENU PROGRAMA REŠAVANjA STARIH PREDMETA U 2012. GODINI

            Program rešavanja starih predmeta u 2012.godini se menja i to u stavu II-v, u delu koji se odnosi na treću grupu starih predmeta u građanskoj materiji, tako što se, shodno čl. 383 stav 2 Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 72/11), starim predmetima smatraju predmeti u kojima postupci po žalbi nisu okončani u roku od 9 meseci od dana prijema spisa prvostepenog suda, a ne predmeti u kojima postupci po žalbi nisu okončani u roku od 6 meseci, kako je to do sada bilo predviđeno Programom rešavanja starih predmeta.

            Imajući u vidu navedeno, na osnovu statističkog izveštaja sa podacima na dan 11.06.2012.godine, stav II-v Programa rešavanja starih predmeta u 2012.godini, sada glasi:

Treću grupu starih predmeta, čine najmlađi programski predmeti po datumu prijema žalbe u kojima je postupak po žalbi započeo u 2011.godini. U krivičnoj materiji su to predmeti u kojima postupci po žalbi nisu okončani u rokovima predviđenim Zakonikom o krivičnom postupku, a u građanskoj materiji predmeti u kojima postupci po žalbi nisu okončani u roku od 9 meseci od dana prijema spisa prvostepenog suda, shodno članu 383 stav 2 Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 72/11), kojih, na dan 02.07.2012.godine, ukupno u Građanskom odeljenju ima 3094  i to:

  1. u Građanskom odeljenju - postupci po žalbi koji traju duže od 9 meseci, kojih ima ukupno 1833, odnosno prosečno 52,37 predmet po sudiji.
  1. u Građanskom odeljenju za radne sporove - postupci po žalbi koji traju duže od 9 meseci, kojih ima ukupno 1261, odnosno prosečno 105,08 po sudiji.

Shodno članu 383 stav 5 Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 72/11), posebno će se pratiti postupanje u predmetima u kojima je otvorena rasprava.


O b r a z l o ž e nj e

Programom rešavanja starih predmeta u 2012.godini, kao stari predmeti u građanskoj materiji, su računati svi predmeti u kojima postupci po žalbi nisu okončani u razumnom roku, odnosno koji traju duže od 6 meseci, a shodno čl. 10 Zakona o parničnom postupku.

Imajući u vidu da je novim Zakonom o parničnom postupku, koji je stupio na snagu dana 01.02.2012.godine i to čl. 383 st. 2, predviđeno da, u slučaju da drugostepeni sud ne drži raspravu, dužan je da odluči najkasnije u roku od 9 meseci, od dana prijema spisa prvostepenog suda, primenom odredbe čl. 12 Sudskog poslovnika, doneta je gore navedena Izmena Programa rešavanja starih predmeta u 2012.godini.

 

                                                                                    V.F.PREDSEDNIKA SUDA

SUDIJA

Radmila Dragičević Dičić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)