Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

VEROLjUB CVETKOVIĆ

Lični podaci
Datum rođenja: 19. novembar 1953. godine
Mesto rođenja: Zaječar

Obrazovanje i kvalifikacije
Pravosudni ispit položio 1980. godine;
diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 1978. godine.

Radno iskustvo
- od januara 2010. godine, sudija Apelacionog suda u Beogradu:

- 2005. godine, sudija Vrhovnog suda Srbije;
- 1994. godine, sudija Okružnog suda u Zaječaru;  
- 1981. godine, sudija Opštinskog suda u Boru;  
- 1978. godine, pripravnik, a zatim i stručni saradnik u Opštinskom sudu u Boru.  

Sertifikati
Sertifikat o posedovanju posebnih znanja iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih

Ostale aktivnosti u oblasti pravosuđa
2005. i 2006. godine, bio angažovan kao predavač o krivičnom delu trgovine ljudima, a u organizaciji misije OEBS – a i Društva sudija Srbije  

Publikacije i ostali radovi
stručni radovi i publikacije objavljeni u Biltenu Vrhovnog suda Srbije;
izlagao više referata na stručnim skupovima i savetovanjima (npr. krivično delo silovanja, produženo krivično delo, skrivljena neuračunljivost i drugo);

Strani jezici
Ruski i nemački jezik

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)