Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

SUDIJI VERI MUŠOVIĆ, NAKON VIŠEDECENIJSKOG RADA U SRPSKOM PRAVOSUĐU, PRESTALA SUDIJSKA FUNKCIJA

15.05.2011.

Sudiji Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu, Veri Mušović, je usled navršenja radnog veka, prestala sudijska funkcija.

Odlaskom sudije Vere Mušović Apelacioni sud u Beogradu nastavlja svoj rad sa sedamdeset i dvoje sudija (uključujući i predsednika suda), od utvrđenog broja od osamdeset i osam sudija.

Sudija Vera Mušović je pre izbora u Apelacioni sud u Beogradu bila dugogodišnji sudija Okružnog suda u Beogradu i ceo svoj radni vek, počev od 1972. godine, je provela radeći u sudu.

Biografiju sudije Vere Mušović možete pročitati ovde.

SAOPŠTENjE APELACIONOG SUDA POVODOM PRESUDE DONETE U POSTUPKU KOJI JE VOĐEN PROTIV OKRIVLjENOG UROŠA MIŠIĆA

4.05.2011.

Povodom donete odluke po žalbama izjavljenim protiv presude Višeg suda u Beogradu kojom je okr. Uroš Mišić oglašen krivim za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju, imajući u vidu veliko interesovanje javnosti u pogledu donete durgostepene odluke, Apelacioni sud u Beogradu, obaveštava javnost, da je učinio sve da se, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, pravilno i potpuno utvrdi činjenično stanje u ovom krivičnom postupku. Upravo iz tih razloga sudsko veće Apelacionog suda u Beogradu donelo je odluku da se otvori glavni pretres i rasvetle sve činjenice koje su bile sporne u prvostepenom postuku.

Nakon održanog glavnog pretresa pred drugostepenim sudom i ocene izvedenih dokaza, Apelacioni sud, preinačio je presudu Višeg suda u Beogradu kojom je okr. Uroš Mišić oglašen krivim za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju, u pogledu pravne kvalifikacije i odluke o kazni.

Radnje izvršenja, na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, od strane Apelacionog suda, umesto za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju, pravno su kvalifikovane kao izvršenje krivičnog dela ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira iz člana 23, stav 3. u vezi sa stavom 1. Zakona o javnom redu i miru RS. Tokom drugostepenog postupka, a na bazi sudsko – medicinskog veštačenja i veštačenja izvršenog od strane veštaka pirotehničke struke, Apelacioni sud je utvrdio da okrivljeni gorući deo upaljene baklje nije pokušao da ugura oštećenom u usta jer lokalizacija opekotina nije neposredno u predelu usana, već je u predelu leđa i leve strane lica koja zahvata i kosmati deo. Pregledom snimka je utvrđeno da je napad bakljom od strane okrivljenog trajao 2 sekunde. Na ovaj način Apelacioni sud je utvrdio da se radi o običnim teškim telesnim povredama i da umišljaj tuženog nije išao za tim da oštećenog liši života, već da napadne službeno lice u obavljanju poslova javnog reda i mira.

U skladu sa ovakvom pravnom kvalifikaciojom dela i utvrđenim činjenicama Apelacioni sud preinačio je presudu Višeg suda u Beogradu i u pogledu odluke o kazni, te je okr. Uroša Mišića za ovo krivično delo, osudio, umesto na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina, na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 6 meseci. U preostalom delu prvostepena presuda je potvrđena.

Odluka o kazni je doneta shodno tome da je okrivljeni Uroš Mišić, odlukom ovog suda osuđen za lakše krivično delo za koje je inače predviđena minimalna kazna zatvora od tri godine, što znači da u konkretnom slučaju nije bilo ublažavanja minimalne zakonom propisane kazne za ovo delo. Takođe, po nalaženju Apelacionog suda, prvostepeni sud nije dao adekvatan značaj okolnostima da je predmetno krivično delo okrivljeni izvršio kao mlađe punoletno lice, da do sada nije osuđivan, kao i činjenicu da su veštaci koji su obavili veštačenje okrivljenog naveli da s obzirom na njegove karakteristike ličnosti se ne očekuje u daljem toku života recidiv, tj. povrat. Apelacioni sud je prilikom donošenja odluke o kazni imao u vidu i dužinu trajanja prvostepenog postupka, koje se po nalaženju Apelacionog suda ne može smatrati suđenjem u razumnom roku.

Presuda Apelacionog suda u Beogradu, iako je postupak koji joj je prethodio izazivao veliku medijsku pažnju i pritisak javnosti, doneta je isključivo na osnovu činjenica koje je sud utvrdio na pretresu pred drugostepenim sudom i na osnovu uverenja suda da se kaznom koja je izrečena presudom postiže, prevashodno, specijalna, a zatim i generalna prevencija.

 

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)