Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

APELACIONI SUD U BEOGRADU ĆE VRŠITI ANALIZU KAZNENE PRAKSE

7.10.2016.

U cilju unapređenja rada Odeljenja sudske prakse Apelacioni sud u Beogradu je, od oktobra meseca 2016. godine, uveo evidentiranje svih pravnosnažnih presuda izrečenih u ovom sudu. Na ovaj način Apelacioni sud će biti u mogućnosti da utvrdi u kojim rasponima se kreću kazne za određena krivična dela, te kakva je kaznena politika suda.

Na osnovu ovih evidencija Apelacioni sud će biti u mogućnosti da utvrdi i koliko je kaznena politika ovog suda, kao drugostepenog, strožija ili blaža u odnosu na kaznenu politiku prvostepenih sudova, a takođe će moći da vrši i druge analize koje mogu značajno unaprediti rad Odeljenja sudske prakse.

Apelacioni sud u Beogradu će ove evidencije staviti na raspolaganje i drugim apelacionim sudovim, kao i Vrhovnom kasacionom sudu kako bi se, kroz eventualnu uporednu analizu kaznene politike apelacionih sudova, utvrdilo da li je i u kojoj mera kaznena politika apelacionih sudova ujednačena. Takođe, i sva zainteresovana lica će biti u mogućnosti da se upoznaju sa ovim evidencijama.

Prvu analizu kaznene politike Apelacioni sud će izvršiti nakon tri meseca i sa izvedenim zaključcima će upoznati javnost. Nakon toga analize će se vršiti na kraju svake kalendarske godine.

Uvođenje ovih evidencija je rezultat i napora koje ovaj sud svakodnevno ulaže kako bi svoj rad učinio što dostupnijim svim licima koja traže zaštitu svojih prava pred ovim sudom i kako bi istovremeno dao doprinos povećanju poverenja građana u rad sudova.  

 

OBAVEŠTENjE ZA STRANKE u vezi sa pribavljanjem klauzule izvršnosti na rešenja Apelacionog suda u Beogradu, kojima je utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku pred nižestepenim sudom i dosuđena primerena naknada

7.10.2016.

U predmetima po zahtevima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, u kojima je Apelacioni sud u Beogradu, kao neposredno viši sud, utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku u postupku pred nižestepenim sudom iz svoje nadležnosti i dosudio primerenu naknadu zbog povrede prava, na osnovu člana 8b Zakona o uređenju sudova, rok od 3 meseca za izvršnost rešenja, računa se počev od dana kada je stranka podnela zahtev za isplatu, upravi suda pred kojim je utvrđena povreda prava, u skladu sa članom 8b stav 2. Zakona o uređenju sudova.

Zahtev za izdavanje klauzule izvršnosti stranke podnose upravitelju pisarnice Apelacionog suda u Beogradu, a datum podnošenja zahteva za isplatu upravi suda pred kojim je utvrđena povreda prava, utvrdiće referenti pisarnice, telefonskim putem preko uprave tog nižestepenog suda, o čemu će sačiniti službenu belešku.

UPRAVA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU

 

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)