Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

APELACIONI SUD U BEOGRADU U 2015. GODINI PRAVNOSNAŽNO OKONČAO 13523 PREDMETA

12.02.2016.

I u 2015. godini Apelacioni sud u Beogradu je nastavio sa praksom rešavanja velikog broja predmeta, te je u prethodnoj godini ovaj sud rešio ukupno 22531 predmet. Imajući u vidu da je Apelacioni sud u 2015. godinu ušao sa 11235 nerešenih predmeta, a zatim u toku godine primio još 19803 novih predmeta, tako da je ukupno u radu u svim materijama imao 31038 predmeta. Možemo da konstatujemo da je Apelacioni sud i u prethodnoj godini potpuno savladao priliv.

Apelacioni sud je i u 2015. godini rešio veliki broj starih predmeta te od 22531 rešenog predmeta, 16296 predmeta čine oni koji su po datumu podnošenja inicijalnog akta stariji od 2 godine. Takođe, rešen je i veliki broj starih predmeta po datumu prijema u žalbeni sud.

Od 22531 ukupnog broja rešenih predmeta, 13523 predmeta je pravnosnažno okončano pred ovim sudom, od toga 9621 predmet iz građanske materije i 3902 predmeta iz krivične materije.

U toku 2015. godine Apelacioni sud je u 4216 predmetu iz građanske materije ukinuo prvostepenu odluku i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje, dok je takvu odluku doneo u 944 predmeta iz krivične materije.

Prosečan broj predmeta u radu po sudiji je bio 107,68 predmeta. Prosečan priliv predmeta po sudiji je bio 22,79, dok je prosečan broj rešenih predmeta po sudiji bio 25,93.

U 2016. godinu Apelacioni sud je ušao sa 8507 nerešenih predmeta u svim materijama. Dakle, za ovaj period sud beleži smanjenje ukupnog broja predmeta u radu za  72,59 %.

Zbog broja starih predmeta koji u ovaj sud svakodnevno stižu ovaj sud će i u 2016. godini nastaviti da preduzima mere kako bi omogućio jednaku dostupnost pravde svim licima koji traže zaštitu svojih prava kako pred ovim sudom, tako i pred sudovima koji potpadaju pod nadležnost ovog suda.

 

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)