Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

ODLAŽU SE SVA SUĐENjA U APELACIONOM SUDU U BEOGRADU ZAKAZANA U PERIODU OD 16. DO 27. MARTA 2020. GODINE

16.03.2020.

Apelacioni sud u Beogradu obaveštava javnost da će sva suđenja koja su zakazana u periodu od 16. do 27. marta 2020. godine, zbog proglašenog vanrednog stanja u Republici Srbiji, biti odložena.

O datumu održavanja novih sednica, pretresa i rasprava pred ovim sudom stranke i ostali učesnici u postupku će biti obavešteni naknadno pismenim putem. 

Istovremeno obaveštamo da u navedenom periodu neće biti dozvoljen ulazak u zgradu u kojoj je smešten Apelacioni sud u Beogradu.

 

SEDAM SUDIJSKIH POMOĆNIKA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU IMENOVANO ZA SUDIJE (13.03.2020.)

13.03.2020.

Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju sudijski pomoćnici Apelacionog suda u Beogradu Biljana Andrić, Ana Bulatović i Jelena Mirosavljević, izabrani su za sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu, dok su sudijski pomoćnici Todor Brajović, Nikola Ribać, Vladan Kovačević i Danka Spaić izabrani su za sudije Trećeg osnovnog suda u Beogradu.

Jelena Mirosavljević, Todor Brajović, Nikola Ribać i Danka Spaić su u Apelacionom sudu obavljali poslove sudijskog pomoćnika u Građanskom odeljenju, Biljana Andrić je obavljala poslove sudijskog pomoćnika u Građanskom odeljenju za radne sporove, Ana Bulatović je obavljala poslove sudijskog pomoćnika u Krivičnom odeljenju, dok je Vladan Kovačević obavljao poslove sudijskog pomoćnika u Odeljenju sudske prakse za Građansko odeljenje.

Izborom navedenog broja sudijskih pomoćnika za sudije Apelacioni sud nastavlja da daje značajan doprinos daljem unapređenju rada sudova, a kolektiv Apelacionog suda sa ponosom ispraća svoje kolege na dalji rad.

 

TROJE SUDIJA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU IZABRANO ZA SUDIJE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

14.02.2020.

Odlukom Visokog saveta sudstva sudije Apelacionog suda u Beogradu, Gordana Komnenić. Dragana Marinković i Branka Dražić, izabrane su za sudije Vrhovnog kasacionog suda.

Odlaskom imenovanih sudija Apelacioni sud u Beogradu svoj rad nastavlja sa osamdeset dvoje sudija (uključujući i predsednika suda).

Sudija Gordana Komnenić je ceo svoj radni vek provela u sudu. Za sudiju je izabrana 1996. godine, te je sudijsku funkciju vršila u periodu od maja 1996. godine do marta 2005. godine u nekadašnjem Prvom opštinskom sudu u Beogradu, zatim od marta 2005. godine do decembra 2010. godine u nekadašnjem Okružnom sudu u Beogradu, a od novembra 2011. godine u Višem sudu u Beogradu i od maja 2014. godine u Apelacionom sudu u Beogradu.

U Apelacionom sudu u Beogradu sudija Gordana Komnenić je bila prvi zamenik predsednika, te predsednik i sudija Građanskog odeljenja i Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, a takođe je bila i ovlašćeno lice za postupanje po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.  Postupala je kao predsednik prvog veća čiji sastav su činile sudije Vesna Mastilović i Vesna Miljuš. Sudija Gordana Komnenić je postupala i u predmetima rehabilitacije i bila je član Redakcijskog odbora Biltena Apelacionog suda u Beogradu.

Biografiju sudije Gordane Komnenić možete pročitati ovde.

Sudija Dragana Marinković je, od formiranja, sudija Apelacionog suda u Beogradu, a pre toga je u periodu od oktobra 1991 godine do 2003. godine bila sudija nekadašnjeg Opštinskog suda u Smederevu, a zatim u periodu od 2003. godine do 2010. godine sudija nekadašnjeg Okružnog suda u Smederevu. U Apelacionom sudu u Beogradu sudija Dragana Marinković je bila rukovodilac Odeljenja sudske prakse za Građansko odeljenje i u Odeljenju za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku za građansku materiju, a takođe je bila i zamenik glavnog i odgovornog urednika Biltena Apelacionog suda u Beogradu. Postupala je kao predsednik trećeg veća čiji sastav su činile sudije Jelena Stevanović i Radmila Radić.

Biografiju sudije Dragane Marinković možete pročitati ovde.

Sudija Branka Dražić je, takođe, ceo svoj radni vek provela u sudu. Sudijsku funkciju vrši od 1992. godine i to, najpre, kao sudija nekadašnjeg Prvog opštinskog suda u Beogradu, zatim od 2002. godine kao sudija nekadašnjeg Okružnog suda u Beogradu i od 2010. godine kao sudija Apelacionog suda u Beogradu. U Apelacionom sudu u Beogradu sudija Branka Dražić je bila zamenik predsednika Građanskog odeljenja i zamenik predsednika Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, a takpđe je bila i član Redakcijskog odbora Biltena Apelacionog suda u Beogradu. Postupala je kao predsednik četvrog veća čiji sastav su činile sudije Marija Terzić i Nevenka Romčević.

Biografiju sudije Branke Dražić možete pročitati ovde.

 

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)