Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
12.05.2016.

Rešenje Apelacionog suda u Beogradu R4k 65/15 od 29.02.2016.

Rešenje

 

15.04.2016.

SUDIJI APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, SLAVKI MIHAJLOVIĆ, PRESTALA SUDIJSKA FUNKCIJA

Odlukom Visokog saveta sudstva br. 119-00-424/2015-01 od 13. januara 2016, koja je postala pravnosnažna 8. marta 2016. godine, sudiji Slavki Mihajlović je prestala sudijska funkcija. 
 
Sudija Slavka Mihajlović je bila član petog veća Krivičnog odeljenja ovog suda, pored sudija Mirjane Popović, Snežane Dimitrijević i Milene Rašić, predsednika veća. 
 
Odlaskom sudije Slavke Mihajlović Apelacioni sud u Beogradu nastavlja svoj rad sa sedamdeset i troje sudija (uključujući i predsednika suda).
 
12.02.2016.

APELACIONI SUD U BEOGRADU U 2015. GODINI PRAVNOSNAŽNO OKONČAO 13523 PREDMETA

I u 2015. godini Apelacioni sud u Beogradu je nastavio sa praksom rešavanja velikog broja predmeta, te je u prethodnoj godini ovaj sud rešio ukupno 22531 predmet. Imajući u vidu da je Apelacioni sud u 2015. godinu ušao sa 11235 nerešenih predmeta, a zatim u toku godine primio još 19803 novih predmeta, tako da je ukupno u radu u svim materijama imao 31038 predmeta. Možemo da konstatujemo da je Apelacioni sud i u prethodnoj godini potpuno savladao priliv.

Apelacioni sud je i u 2015. godini rešio veliki broj starih predmeta te od 22531 rešenog predmeta, 16296 predmeta čine oni koji su po datumu podnošenja inicijalnog akta stariji od 2 godine. Takođe, rešen je i veliki broj starih predmeta po datumu prijema u žalbeni sud.

Od 22531 ukupnog broja rešenih predmeta, 13523 predmeta je pravnosnažno okončano pred ovim sudom, od toga 9621 predmet iz građanske materije i 3902 predmeta iz krivične materije.

U toku 2015. godine Apelacioni sud je u 4216 predmetu iz građanske materije ukinuo prvostepenu odluku i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje, dok je takvu odluku doneo u 944 predmeta iz krivične materije.

Prosečan broj predmeta u radu po sudiji je bio 107,68 predmeta. Prosečan priliv predmeta po sudiji je bio 22,79, dok je prosečan broj rešenih predmeta po sudiji bio 25,93.

U 2016. godinu Apelacioni sud je ušao sa 8507 nerešenih predmeta u svim materijama. Dakle, za ovaj period sud beleži smanjenje ukupnog broja predmeta u radu za  72,59 %.

Zbog broja starih predmeta koji u ovaj sud svakodnevno stižu ovaj sud će i u 2016. godini nastaviti da preduzima mere kako bi omogućio jednaku dostupnost pravde svim licima koji traže zaštitu svojih prava kako pred ovim sudom, tako i pred sudovima koji potpadaju pod nadležnost ovog suda.

 

Iustitia nihili expetit praemii – Pravda ne traži nikakve nagrade (Ciceron)