Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

OSNOVNI SUD U OBRENOVCU ZA OBAVLjANjE SUDSKIH RADNjI U HITNIM PREDMETIMA PRIVREMENO PREMEŠTEN U DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU

22.05.2014.

Predsednik Apelacionog suda u Beogradu je doneo odluku da se nadležnost Osnovnog suda u Obrenovcu, koji je najviše pogođen poplavama, za obavljanje poslova u predmetima koji se po zakonu smatraju hitnim prenosi na Drugi osnovni sud u Beogradu. Ovakva odluka je doneta po pribavljenom mišljenju predsednika Vrhovnog kasacionog suda, a imajući u vidu i rešenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu kojim je Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu ovlašćeno da postupa po svim predmetima iz nadležnosti Osnovnog javnog tužilaštvu u Obrenovcu. Građani se obaveštavaju da podneske za hitne predmete Osnovnog suda u Obrenovcu mogu dostavljati na šalteru Drugog osnovnog suda u Beogradu sa naznakom za „Osnovni sud u Obrenovcu“ koji se nalazi na adresi Beograd, Ulica Savsaka 17a.

Prvi osnovni sud u Beogradu je, na osnovu odluke predsednika Apelacionog suda u Beogradu, nadležan za obavljanje poslova Osnovnog suda u Obrenovcu koje se odnose na overe isprava i potpisa, kao i izdavanje uverenja da se protiv fizičkog lica ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica. Građani se za sve bliže informacije u vezi sa navedenim mogu obratiti Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Ova odluka će se primenjivati sve dok sudska zgrada Osnovnog suda u Obrenovcu ne bude osposobljena za rad.

                                                                                                                                KOORDINATOR ZA MEDIJE
APELACIONOG SUDA U BEOGRADU
                                                               Mirjana Piljić

                                                                   063/ 668 919
                                                                  e-mail: mirjana.piljic@bg.ap.sud.rs

OSNOVNI SUD U OBRENOVCU ZA OBAVLjANjE SUDSKIH RADNjI U HITNIM PREDMETIMA PRIVREMENO PREMEŠTEN U APELACIONI SUD U BEOGRADU

21.05.2014.

Imajući u vidu da je Apelacioni sud u Beogradu teritorijalno nadležan za veliki broj sudova koji su veoma teško pogođeni poplavama (Obrenovac, Valjevo, Ub, Mionica, Lazarevac...), u skladu sa zakonskim obavezama, predsednik Apelacionog suda je naložio v.f. predsednika tih sudova da sprovedu mere pripravnosti radi sperčavanja nastanka štete i umanjenja posledica prouzrokovanih elementarnom nepogodom.

Za Osnovni sud u Obrenovcu koji je najviše pogođen poplavama za obavljanje sudskih radnji u hitnim predmetima, izvan sedišta Suda, shodno Sudskom poslovniku, obezbeđene su sudske prostorije Apelacionog suda u Beogradu. Raspored dežurstava sudija i zaposlenih Osnovnog suda u Obrenovcu za period od 21. maja do 21. juna 2014. godine u prostorijama Apelacionog suda biće istaknut na internet stranici Apelacionog suda, a građani se obaveštavaju da podneske za hitne predmete Osnovnog suda u Obrenivcu mogu dostavljati na šalteru Apelacionog suda u Beogradu koji se nalazi na adresi Beograd, Ulica Nemanjina broj 9.

S obzirom na to da je na osnovu pristiglih izveštaja područnih sudova utvrđeno da sudska zgrada Osnovnog suda u Obrenovcu nema osnovne uslove za rad (struja, voda i sl.), te da nije osposobljena za obavljanje poslova koje se odnose na overe isprava i potpisa, kao i izdavanje uverenja da se protiv fizičkog lica ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica, predsednik Apelacionog suda u Beogradu na osnovu 24. Zakona o uređenju sudova je doneo odluku da se nadležnost Osnovnog suda u Obrenovcu za obavljanje ovih poslova prenese na Prvi osnovni sud u Beogradu. Građani se za sve bliže informacije u vezi sa navedenim mogu obratiti Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Ova odluka će se primenjivati sve dok sudska zgrada Osnovnog suda u Obrenovcu ne bude osposobljena za rad.

Odluka o prenošenju nadležnosti Osnovnog suda u Obrenovcu koja se odnosi na obavljanje poslova overe isprava i potpisa, kao i izdavanje uverenja da se protiv fizičkog lica ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica biće istaknuta na internet stranici Apelacionog suda, Višeg suda u Beogradi Prvog osnovnog suda u Beogradu radi obaveštavanja građana.

APELACIONI SUD U BEOGRADU OTVORIO POSEBAN MEJL ZA PRIJEM ELEKTRONSIH PODNESAKA

8.05.2014.

U cilju da rad Apelacionog suda u Beogradu učinimo što dostupnijim građanima koji traže zaštitu svojih prava pred ovim sudom obaveštavamo javnost da je otvorena posebna mejl adresa za prijem elektronskih podnesaka i sa kvalifikovanim elektronskim potpisom i to: elektronski.podnesak@bg.ap.sud.rs

Otvaranjem posebnog mejla za prijem elektronskih podnesaka građani će imati mogućnost da se na najjednostavniji i najbrži način obrate Apelacionom sudu u vezi sa svim postupcima (i krivičnim i građanskim) koje imaju pred ovim sudom. Takođe, građani se na navedeni način mogu obratiti i Upravi suda u vezi sa najrazličitijim zahtevima koje imaju kako pred ovim sudom tako i pred svim sudovima koji potpadaju pod nadležnost ovog suda. Podsećanja radi, Apelacioni sud ima nadležnost na teritoriji Višeg suda u Beogradu, Višeg suda u Valjevu, Višeg suda u Pančevu i Višeg suda u Smederevu.

Sigurni smo da će ovakva vrsta komunikacije sa Apelacionim sudom posebno olakšati rad onih lica koja su prirodom svoje profesije najčešće upućena na rad sa sudovima, kao što je advokatska profesija, nadležna tužilaštva i pravobranilaštva.

Iako je do sada najčešći način komuniciranja stranaka i njihovih punomoćnika i zastupnika sa sudovima bio pismenim putem uvereni smo da će elektronski put dostave, na obostranu interes svih, vrlo brzo zaživeti u potpunosti u praksi i predstavljati redovan način komuniciranja sa sudovima.

Ovom prilikom napominjemo da je ovo samo jedna od mera koje je Apelacioni sud predvideo kako bi se na što brži i lakši način ostvarilo Ustavom priznato pravo stranaka na pravično suđenje.

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)